تماس با ما


پشتبانی عمومی

+7993 510 23 10 :واتساپ و تلگرام

+7982 626 29 24 :واتساپ و تلگرام

ایمیل : kankorian.official@gmail.com


نماینده گی مزارشریف:

چهاراهی بیهقی, برج فرهنگ منزل سوم, شرکت سیاحتی استارلند

+93 795054079 :شماره های تماس


نماینده گی کابل:

بزودی...

+93 790930906 :شماره های تماس


شبکه های اجتماعی