بورسیه یک ساله زبان روسی

بورسیه یک ساله زبان روسی

زبان روسی یکی از زبان های بین المللی می باشد و بیش از 200 میلیون نفر به این زبان صحبت می کنند

شما با ثبت نام در این دوره به مدت یک سال زبان روسی را در بهترین دانشگاه های روسیه می آموزید و بعداز دوره زبان میتوانید در مقطع های لیسانس , ماستری و دوکتورا در رشته دلخواه خود تحصیل نمایید

خدمات تحصیلی استارلند تمام مراحل ثبت نام شما را برعهده دارد و شما میتوانید پروسه ثبت نام , طی مراحل اسناد و دریافت دعوتنامه خود را بصورت آنلاین در سایت استارلند چیک کنید

اسناد مورد ضرورت برای دوره زبان:

پاسپورت ( باید بیشتر از دو سال وقت داشته باشد)

ترجمه پاسپورت به زبان روسی

شهادتنامه مکتب یا دیپلوم دانشگاه

ترجمه شهادتنامه مکتب یا دیپلوم دانشگاه به زبان روسی

عکس با بگروند سفید

معاینات صحی

برای ثبت نام در این دوره اسناد های ذکر شده را اسکن کرده و با اصل اسناد ها در یکی از نماینده گی های استارلند ببرید و بعداز امضا قرارداد تحصیلی با خدمات تحصیلی استارلند پروسه ثبت نام شما آغاز می شود. بعداز آغاز ثبت نام دعوتنامه تحصیلی شما در مدت 30-45 روز کاری ارسال می شود و در قدم نخست ویزه 3 ماهه تحصیلی از سفارت روسیه در کابل بدست میاورید و بعداز رسیدن در کشور روسیه ویزه شما توسط پوهنتون به مدت یکسال تمدید می شود.

با ثبت نام در این دوره شما از امتیازات ذیل مستفید می شوید:

بیمه صحی رایگان به مدت یک سال

خوابگاه رایگان

انترنت رایگان (داخل دانشگاه و خوابگاه)

کتابخانه رایگان

ویزه یک ساله

تحصیل در برترین دانشگاه ها

شرکت استارلند بهترین امکانات تحصیلی را برای محصلین عزیز فراهم میکند تا با خیال راحت شامل بهترین دانشگاه ها شوند و آینده خود و کشور عزیزمان را بسازند

خدمات شرکت استارلند:

ترجمه اسناد به زبان روسی

پرداخت فیس کامل یک سال دوره زبان

انتقال محصل از میدان هوایی تا دانشگاه (تکت بدوش محصل می باشد)

رهنمایی محصل در روسیه توسط نماینده شرکت استارلند

همکاری نماینده شرکت استارلند با محصل برای جابجایی در خوابگاه

همکاری نماینده شرکت استارلند با محصل برای خرید وسایل ضروری در روسیه (هزینه بدوش محصل می باشد)